idonusum
idonusum
e-fatura
e-defter
e-arsiv
e-irsaliye
tim idonusum
tim uyumsoft

Türkiye'nin büyük markaları i-Dönüşüm süreçlerini Uyumsoft'a emanet etti

Referanslarımız & Bizi Seçenler
e-Dönüşüm Teknolojileri

İnsana değer katan çözümler üreten Uyumsoft, Bilgiye Dayalı Yapılanma ve Yenilenme Modeli ile müşterilerinin stratejilerinin bilgi temelli olarak kurgulanabilmesine katkı sağlar. ERP, Sektörel Çözümler ve Kamu ile ilgili her konuda yardımcı olduğumuz gibi; i-dönüşüme dair her alanda siz değerli müşterilerimize destek oluyoruz. e-Arşiv, e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest meslek makbuzu, e-Müstahsil makbuzu, e-Mutabakat ve e-Bilet gibi geniş ürün yelpazesine dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Tüm bunları kısaca özetleyecek olursak:
e-Arşiv; sistemi hazırlanmış faturaların alıcının ve göndericinin arasında güvenli bir şekilde ulaşması için geliştirilen bir uygulamadır.
e-Fatura; elektronik ortamda hazırlanan faturalardır. Bir kağıda basılmazlar ve sunucular tarafından alıcı ile satıcılara iletilirler. Kağıt faturalar ile birebir aynı hukuki nitelikleri taşımaktadır.
e-Defter; firmalar için tutulması zorunlu kılınan büyük defter ve yevmiye defterlerinin elektronik ortamda hazırlanıp muhafaza edilmesi için geliştirilen uygulamadır.
e-İrsaliye; kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.
e-Serbest meslek makbuzu; elektronik ortamda düzenlenen, elektronik ya da kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve rapordur.
e-Müstahsil makbuzu; defter tutan çiftçilerin ya da toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari vesikadır.
e-Mutabakat; mükelleflerin verilerini vergi dairesine göndermeden önce karşı tarafla mutabakat yapmalarıdır.
e-Bilet; alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş bilettir.
ekoSmm; programı kolay ve hızlı işlem yapmanızı sağlayan bir muhasebe programdır.