İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İleti Yönetim Sistemi, ticari elektronik iletilerin (pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb.) gönderilirken alıcısından alınan izinlerin yüklendiği ulusal veri tabanıdır. Ticari iletiler artık alıcının onayı olmadan gönderilememektedir. Dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması gibi işlemler İleti Yönetim Sistemi sayesinde gerçekleştirilir.

İYS NEDİR?

İleti Yönetim Sistemi Yönetmeliği

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Hizmet Sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Ticari iletiler için alınan iletişim onaylarında, onay fiziksel ortamda alınmış iese alıcının imzası gereklidir. Elektronik ortamda alındıysa onayın alındığına dair bilgilendirmenin alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmesi gerekir. Onayın izin sahibi kişiden alındığının elektronik kayıtlarının tutulması ve güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.

İleti Yönetim Sistemi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Mevcut izinler 1 Aralık 2020 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmalıdır. Bu tarihe kadar aktarılmayan izinler geçersiz sayılır.

Elektronik İleti Yönetim Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?

MERSİS üzerinden bilgilerinizi güncelleyerek Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesini e-İmzanız ile onaylayarak başvuru yapabilirsiniz.

Alıcı olarak onay ve ret işlemlerinizi İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Mobil, çağrı merkezi, kısa numara, kısa link ve e-Devlet kapısı üzerinden yönetebilirsiniz.