E-irsaliye

e-irsaliye

Tek Tıkla e-İrsaliye’ye Geçin!

Özellikle son dönemlerde sık sık duyduğunuz e-İrsaliye’yi sizler için kaleme alıyoruz. e-İrsaliye VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir. Dijital ortamda düzenlenen e-irsaliye kâğıt irsaliye ile aynı niteliği taşır. Daha çok sevk irsaliyesi olarak kullanılan e-İrsaliye ile şirketler mal hareketlerini dijital ortamda rahatlıkla izleyebilir ve giderlerinden büyük oranda tasarruf edebilir.

e-İrsaliye Nedir?

Taraflardan birisinin e-İrsaliye mükellefi olmaması durumunda kâğıt ortamda ya da e-arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılması gerekir. e-İrsaliyenin bir nüshası olan taşıma irsaliyeleri ise matbu olarak araçlarda bulundurulmaya devam edecektir. Daha fazla bilgi için: “e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliyenin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Matbu irsaliye hazırlamayacağınız için zamandan tasarruf edebilirsiniz.
 • e-İrsaliye sayesinde kaybolma ya da yeniden gönderim gibi maliyetler ile karşılaşmazsınız.
 • Dilediğiniz her şeye istediğiniz yer ve zamanda erişebilirsiniz.
 • e-İrsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, ret, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlarsınız.
 • Raporlama kolaylığı ve rahatlığı yaşarsınız.
 • e-İrsaliye 10 yıl süreyle dijital ortamda saklandığından veriye hızlı erişimin yanı sıra arşivleme masraflarınızdan (zaman, depo ve personel) kurtulursunuz.
 • e-İrsaliye sistemine geçtiğinizde kağıt irsaliyeye farkla işlerinizde pratiklik kazanırsınız.
 • Kâğıt, yazdırma, kargolama ve arşivleme masraflarından kurtulursunuz.
 • e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı iseniz dijitale taşıdığınız faturalama süreçleriniz, e-İrsaliye ile daha rahat bir hale gelir
 • Mevcut muhasebe yazılımlarınıza entegre edebilirsiniz.

e-İrsaliye Geçişi Nasıl Yapılır?

Mükellefler e-İrsaliye uygulamasından 3 farklı şekilde yararlanabilir:

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 • e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla aynı e-fatura uygulamasından yararlandığınız yöntem ile yararlanabilirsiniz.

e-İrsaliyeyi Kimler Kullanabilir? Kimler İçin Kullanımı Zorunludur?

e-Fatura sistemini kullanan tüm firmaların, e-İrsaliye geçmesi gerekir. e- İrsaliye belgesi düzenleyebilmek için hem satıcının hem de alıcının e-İrsaliye sistemine kayıtlı olması gerekir. Eğer alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, kâğıt irsaliye düzenlenmelidir.

e-Arşiv Faturayı irsaliye yerine kullanan satıcılar e-İrsaliye uygulamasına geçtiğinde alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse e-Arşiv faturası düzenlemeye devam edilecektir. Alıcı da e-İrsaliye kullanıcı ise e-Arşiv dışında e-İrsaliye de düzenlenmelidir.

e-İrsaliye Hakkında Genel Sorular 

e-İrsaliye uygulamasında, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemine iletilmesi, malın fiili olarak sevki için yeterli olacaktır. Henüz alıcısı belli olmayan ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kâğıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek olan e-İrsaliyeler haricinde, depolar arası dahili sevkiyatta düzenlenen irsaliyeler elektronik ortamda düzenlenebileceklerdir.

e-İrsaliye Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Mükellefler e-İrsaliyeyi;

 • Kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine entegre ederek
 • GİB’in Portalı aracılığıyla
 • Lider entegratör Uyumsoft AŞ’nin de aralarında bulunduğu özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla düzenleyebilir.

Özel entegratörden hizmet alarak e-İrsaliye uygulamasına geçenlerin, ayrıca GİB’e başvurması gerekmemektedir.

e-İrsaliye’ye Geçmenin Maliyeti Nedir?

e-İrsaliye bilindiği üzere mükellef olan işletmeleri; yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi birçok iş sürecinden kurtarmaktadır. Bu durumda da ciddi bir zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlanmaktadır.

e-İrsaliye Gönderme– Alma

e-İrsaliye gönderebilmek için öncelikle e-Fatura düzenlenmelidir. e-İrsaliyenin, GİB e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuzda yer alan format ve standartlara göre, elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esas olmaktadır.

e-İrsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminden sorgulanabilmesi için kare kod veya barkodu olmalıdır. Ayrıca e-Faturanın tarih ve belge numarasını da içermelidir.

e-İrsaliye, malın filli sevkinden önce düzenlenerek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in sistemi üzerinden alıcısına iletilir.  Satıcı tarafından düzenlenen ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden alıcısına iletilen e-İrsaliye, alıcı tarafından kabul/ret edilir.

Alıcı mükellefler eğer isterlerse, e-İrsaliye belgesine,

 • Konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini,
 • Teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilir.

e-İrsaliye Arşivleme ve İbraz

e-İrsaliye izni alan mükellefler, oluşturdukları e-İrsaliyelerini ve e-İrsaliye yanıtlarını, birbirleriyle ilişkili şekilde, mevzuatta öngörülmüş süreler dahilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

e-İrsaliye daha çok sevk irsaliyesi yerine geçer ve malı teslim alan alıcıya iletilir. Şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kâğıt çıktı alınıp, araçta bulundurulacaktır. Malın taşıta yüklenip, sevkiyatın başlamasından itibaren, araçta e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması gerekir. Araçta bulunan e-İrsaliyenin kâğıt çıktısı üzerinde; ıslak imza ya da kaşe bulunması, kâğıt çıktının alıcıya verilip imzalatılması, malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibrazı gibi süreçler zorunlu değildir.

e-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

E-irsaliye nedir?

Taraflardan birisinin E-irsaliye mükellefi olmaması durumunda kağıt ortamda ya da e-arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılması gerekmektedir. E-irsaliyenin bir nüshası olan taşıma irsaliyeleri ise matbu olarak araçlarda bulundurulmaya devam edecektir.

Kimler E-irsaliye kullanabilir?

Öncelikle bilinmesi gereken şudur ki; e-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların, E-irsaliye geçişi zorunlu olmaktadır.

E-irsaliye Maliyeti Nedir?

E-irsaliye bilindiği üzere mükellef olan işletmeleri; yazdırma, kargo, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi bir çok iş sürecinden kurtarmaktadır. Bu durumda da ciddi bir zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlanmaktadır.

E-irsaliye Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Mükellefler e-irsaliyeyi; kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine entegre ederek veya GİB’in Portalı aracılığıyla veya lider entegratör Uyumsoft AŞ’nin aralarında bulunduğu özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yapacaklardır. Özel entegratörden hizmet alarak e-İrsaliye uygulamasına geçenlerin, ayrıca GİB’e başvurması gerekmemektedir.

Sizi Arayalım

call-2

e-Bilet ürünümüz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.