e-irsaliye

Tek Tıkla E-İrsaliye’ye Geçin!

Özellikle son dönemlerde sık sık duyduğunuz e-irsaliye’yi sizler için kaleme alıyoruz. E-irsaliye VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir. Dijital ortamda düzenlenen e-irsaliye kağıt irsaliye ile aynı niteliği taşır. Daha çok sevk irsaliyesi olarak kullanılan e-İrsaliye ile şirketler mal hareketlerini dijital ortamda rahatlıkla izleyebilir ve giderlerinden büyük oranda tasarruf edebilir.

E-irsaliye nedir? 

Taraflardan birisinin e irsaliye mükellefi olmaması durumunda kağıt ortamda ya da e-arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılması gerekmektedir. E-irsaliyenin bir nüshası olan taşıma irsaliyeleri ise matbu olarak araçlarda bulundurulmaya devam edecektir.

E-irsaliyenin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Biliyorsunuz ki matbu irsaliye hazırlamak zaman alan bir işlem. Bunu yapmak zorunda olmadığınız için zamandan tasarruf edebilirsiniz.
 • Kağıt irsaliyenin basımı, onayı, kargosu harcanan zaman gibi vakit ve nakit gerektiren işlemleri minimuma indirirsiniz.
 • E-irsaliye sayesinde kaybolma ya da yeniden gönderim gibi maliyetleri ile karşılaşmazsınız.
 • Dilediğiniz her şeye istediğiniz yer ve zamanda erişebilirsiniz.
 • E-irsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlarsınız.
 • Muhasebe sisteminize entegre edebilirsiniz.
 • Raporlama kolaylığı ve rahatlığı yaşarsınız.
 • E-irsaliye ile 10 yıl süreyle dijital ortamda saklandığından veriye hızlı erişimin yanı sıra arşivlenmesi masraflarınızdan (zaman, depo ve personel) kurtulursunuz.

E-irsaliye Geçişi Nasıl Yapılır?

Mükellefler e-İrsaliye uygulamasından 3 farklı şekilde yararlanabilir. Bunlar şu şekildedir;

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 • e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere aynı e-fatura uygulamasından yararlandığınız yöntem ile yararlanabilirsiniz.

e-İrsaliye kimler kullanabilir? Kimler için kullanımı zorunludur?

Öncelikle bilinmesi gereken şudur ki; e-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların, e-İrsaliye geçişi zorunlu olmaktadır.

Satıcı ve alıcının mutlaka, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu kullanıcılar arasında “e-İrsaliye” düzenlenmektedir.  Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilecektir.

e-Arşiv faturasını irsaliye yerine kullananlar e-İrsaliye’ye geçtiğinde, bu durumda alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, sadece e-Arşiv faturası düzenlenerek mevcut sürece devam edilecektir.

Eğer, alıcı da e-İrsaliye kullanıcısıysa, e-Arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlenmelidir.

 

e-İrsaliye Hakkındaki Genel Sorular 

e-İrsaliye de, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemine iletilmesi, malın fiili olarak sevki için yeterli olacaktır. Henüz alıcısı belli olmayan ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek olan e-İrsaliyeler haricinde,  depolar arası dahili sevkiyatta düzenlenen irsaliyeler elektronik ortamda düzenlenebileceklerdir.

 

e-İrsaliye Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Mükellefler e-irsaliyeyi; kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine entegre ederek veya GİB’in Portalı aracılığıyla veya lider entegratör Uyumsoft AŞ’nin aralarında bulunduğu özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yapacaklardır. Özel entegratörden hizmet alarak e-İrsaliye uygulamasına geçenlerin, ayrıca GİB’e başvurması gerekmemektedir.

 

e-İrsaliyeye Geçmenin Maliyeti Nedir?

e-İrsaliye bilindiği üzere mükellef olan işletmeleri; yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi bir çok iş sürecinden kurtarmaktadır. Bu durumda da ciddi bir zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlanmaktadır.

 

e-İrsaliye Gönderme – Alma

Bilindiği üzere, e-İrsaliye, e-Fatura’dan bağımsızdır ve e-İrsaliye gönderebilmek için önce e-Fatura düzenlenip, gönderilmelidir. e-İrsaliyenin, GİB e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuzda yer alan format ve standartlara göre, elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esas olmaktadır.

e-İrsaliyelerde, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminden sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için karekod veya barkod, e-Faturanın tarih ve belge numarası zorunlu olmaktadır.

e-İrsaliye, malın filli sevkinden önce düzenlenerek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in sistemi üzerinden alıcısına iletilmektedir.  Satıcının düzenlediği ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden alıcısına iletilen e-İrsaliye, alıcı tarafından kabul/red edilebilecektir. Kendisine e-İrsaliye düzenlenen alıcı mükellefler, istemeleri halinde; e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilmektedirler.

 

e-İrsaliye Arşivleme ve İbraz

e-İrsaliye izni alan mükellefler, oluşturdukları e-İrsaliyelerini ve e-İrsaliye yanıtlarını, birbirleriyle ilişkili şekilde, mevzuatta öngörülmüş süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. e-İrsaliye daha çok ‘sevk irsaliyesi’’ yerine geçmektedir ve malı teslim alan alıcıya iletilecektir. Şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan ‘taşıma irsaliyesi’ yine, kağıt çıktı olarak alınıp, araçta bulundurulacaktır. Malın taşıta yüklenip, sevkiyatın başlamasından itibaren, araçta e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olmaktadır. Araçta bulunan e-İrsaliyenin kâğıt çıktısı üzerinde; ıslak imza ya da kaşe bulunması, kâğıt çıktının alıcıya verilip imzalatılması, malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibrazı gibi süreçler zorunlu değildir.

 

Sizi Arayalım

call-2

e-Bilet ürünümüz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.