Uyumsoft e-Defter

e-defter

GİB tarafından e-Defter uygulamasına geçişte 2 yöntem sunulmaktadır.

  1. Mükellef tarafından E defter yazılımı geliştirilmesi (Test Sürecine Tabi)
  2. Uyumluluk onayı almış bir programın (özel entegratör ) kullanımı

Hesap dönemi veya takvim yılı içinde Elektronik ortamda defter tutmak için izin alınması durumunda:

  • İlgili hesap döneminin başından e defter tutulan vakte kadar olan dönem içindeki tüm kayıtlar elektronik ortamda oluşturulacaktır.
  • e-Defter tutulmaya başlanılan tarih itibariyle kağıt ortamındaki defterlerin kapanış tasdiki yaptırılacaktır.

e-Defter uygulama süreçleri

Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamına giren mükellefler, zorunlu olarak e-Defter uygulamasına da geçmek durumundadır ve kâğıt ortamında artık defterlerini tutmayacaklardır. Bu arada, isteyenlerde, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan da, e-Defter uygulamasından yararlanabilmektedirler. e-Defter zorunluluğu getirilen mükellefler ise, kağıt ortamında defter tutmazlar, tutmaları halinde de bu defterler hiç tutulmamış sayılacaktır. e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e aktarılmamaktadır. GİB standartlarında bilgileri içeren ve GİB Mali Mührü ile onaylanmış e-dosya (Berat) ile birlikte, e-İmzalı veya mali mühürlü olarak mükellef nezdinde saklanmaktadır. Yılın ilgili ayına ilişkin defterlerin Beratı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Defter uygulamasına gönderildikten sonra, yılın ilgili ayına ait muhasebe kayıtlarında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Kısaca Berat, GİB’e; ya GİB e-Defter Uygulaması (https://uygtest.edefter.gov.tr/edefter/) üzerinden ya da entegratör firmalar ve uyumlu yazılımların Webservisleri aracılığıyla iletilmektedir.

Eğer yüklemenin yapılacağı tarihte, GİB e-Defter sisteminde sorun varsa ve beratlar GİB e-Defter uygulamasına yüklenemiyorsa, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmesi gerekmektedir. Zaman Damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan bir araç olmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemindeki sorun giderildiğinde, zaman damgalı saklanan berat, GİB e-Defter uygulamasına yüklenecektir ve GİB imzalı berat indirilmektedir, özetle zaman damgalı berat, Yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun bir ispatı olmaktadır.

 

Sizi Arayalım

call-2

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz size dönüş yapacaktır.