pdf-download-button-100Uyumsoft, ülkemizde ve Afravrasya (Afrika, Asya, Avrupa) Bölge Coğrafyasındaki ülkelerde, iş dünyalarını bütünleştiren enformasyon sistemlerini, 45+ sektördeki, küçük-orta ve büyük ölçekli 1.500+ firmanın ve kamu kuruluşlarının i-Dönüşümünü, bilgi teknolojileri altyapısını kurarak desteklemektedir.

idonusum2-1

Bir performans merkezi olarak Uyumsoft…

idonusum2-2

Bir iş sistemleri entegratörü, i-Dönüşüm merkezi olarak Uyumsoft

Uyumsoft’nun sunduğu kurumsal yönetişim iş sistemleri geliştirme, yerleştirme, destekleme ve sürdürme hizmetleri:
• i-Dönüşüm Danışmanlığı. Sınanmış Başarılı i-Dönüşüm Proje Metodolojisi
• Bilgiye Dayalı Yapılanma Yoluyla İş Modeli İnovasyonu. Türkiye’de bir ilk!
• BPR Süreç Analizi
• “Kurumsal check-up”
• ICT Kurumsal İş Sistemleri Proje Danışmanlığı
• Kamu Yönetişimi, e-Devlet ve e-Belediye projeleri
• TÜBİTAK, CFCV, Dünya Bankası destekli uygulama yazılımı geliştirme projeleri
• Web tabanlı, i-Kurum olmak amaçlı Kurumsal Yönetişim Sistemi uygulamaları geliştirme, yerleştirme ve sürdürme hizmetleri
• Devlet teşkilatının merkezi yönetim birimlerinde ve taşra teşkilatlarında ve yerel yönetimlerde örgütlenen Uyumsoft’un geliştirmiş olduğu yeni bir iş modeli olan Teknoloji ve iDönüşüm Merkezlerinde yürütülen “İş Sürekliliği Odaklı iDönüşüm Yazılım Ve Donanım Bakım Hizmetleri
• Türkiye’nin Enformasyon Toplumuna doğru i-Dönüşümü (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter v.d.) kapsamında, iş dünyasının merkezinde yer alan i-Dönüşüm uygulamalarında, “Hizmet Sağlayıcı Entegratör”

Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri i-Dönüşüm metodolojisi
1. İş modeli tasarımı
• Tedarik, Üretim/Hizmet ve Gelir modeli
• Kavramsal • Mantıksal • Operasyonel Süreç Analizi
2. Enformatik tasarım
• İşlevsel (functions, features) Tasarım
• İş Sistemi -İşlevsel Uygulamalar, ERP, CRM, HRM, v.d.
• ICT -Mobil Erişim, Bilgi Güvenliği
• i-Dönüşüm -İş teknolojisi ile ICT örtüştürme
3. Yönetişimin örgütlenmesi
• Yerleştirme Projesinin planlanması, Proje ekibinin yönetiminin teşkili
• Politikaların belirlenmesi, Parametrelerin tanımlanması, Kuralların ve şartların yerleştirilmesi
• Yetkilendirme, delegasyon, İşlem bazlı gözetim
• Çizelgelenmiş/Raporlama
• İş Bütünleştirme, entegrasyon
• Mantıksal/Testler
4. Yönetişimin sürdürülmesi
• Bakım Destek, Eğitim Danışmanlık, Denetim/Audit