Kamunun iş dünyasına yönelik i-Dönüşüm düzenlemeleri

İş Dünyasının i-Dönüşümünde “Güvenilir İş Ortağı” işin sürekliliğinde anahtar önemdedir

idonusum1-1

pdf-download-button-100Türkiye’nin Enformasyon Toplumuna doğru i-Dönüşümü kapsamında, iş dünyasının merkezinde yer alan i-Dönüşüm uygulamalarının kayıt düzeninde artık, “Güvenilir i-Dönüşüm Hizmet Sağlayıcı Entegratör İş Ortağı” işin sürekliliğinde anahtar önemdedir.
İşletmeler cirolarının %3’ünü ICT enformatik iş teknolojileri için harcıyor. Verimlilikte temel parametre “web üzerinde ekosistem bazında işbirliği” oldu.
Web tabanlı işlemler, tüm süreçlerin gereksindiği kaynağı %50 azaltıyor.
Kurumların iş ufku 6 ayın altına düştü; reaksiyon hiç bu kadar kritik olmamıştı; Pazar haklı! müşteri taleplerinin hızla gereğini yapmak artık hayati.
Pazara odaklı genel bilgi toplamak, bir araya getirmek, değerlendirmek 3-6 ay sürer, çok geç!…
Tüm analizi sisteminizdeki verilerden hareketle hemen yapmalısınız.
Satınalma döngüsünün ilk aşaması tüm ardışık aşamaları belirliyor:
satış ve destek süreçleri içeren müşteri ve ürün yaşam döngüsünde geçmiş verisine (legacy data) birden fazla yıl çapında, carilere ise günlük bakarak, müşteri ve tedarikçilerin (beklentilerinin) 360° görünümünün gerçek zamanlı, yapılandırıl(ma)mış bilgi alanlarını kapsayan bütünsel bir ekosistem görünüşü sağlanmalıdır.

i-Dönüşüm’ün i’si İnternet demektir…
i-Dönüşüm’ün i’si İnternet demektir…
Şu ana kadar kâğıt üzerinde ve elektronik ortamda dönen tüm muhasebe kayıtları, faturalar, iş süreçleri kademeli olarak Internet ortamına geçiyor.
Bu, tüm şirketlerin hayatında köklü değişikliklere neden olacak.
Adeta sessiz bir devrim oluyor.
Yeni bir çağ başlıyor.
i-Dönüşüm hizmetleri; i-Dönüşüm düzenlemelerinin iş dünyasına yansımalarına yönelik enformatik sistemleri geliştirme, yerleştirme ve sürdürme, iş dünyasının merkezinde yer alan enformasyon toplumu uygulamaları, servisleri, entegrasyonları ile yatay ve dikey kurumsal iş sistemleri uygulamalarını bütünleştirme ve destekleme hizmetlerinden oluşan alanın tamamını kapsamalıdır…
İşlemler (operasyonel müşteri ilişkisi verileri), fatura, irsaliye, banka, kargo, v.d. web servisler, sözleşmeler, koşullar, tutanaklar, CC arama-çağrı kapsamı, yazışmalar, anket ve soruşturmalar v.d. etkileşimi K/OBİler bu yüzden hızla mobil ve web tabanlı uygulamalara geçiyorlar.

Bir iş sistemleri entegratörü, i-Dönüşüm merkezi olarak Uyumsoft

Uyumsoft;
Tüm resmi ve özel kurumların iş/görev alanlarını bütünleştiren Türkiye’nin iş dünyasının i-Dönüşümünü hedeflyen düzenlemelerinin, uygulamalarının yetkili lider entegratör hizmet sağlayıcısıdır.
İşgününden,
İşyerinden,
İşgücünden
Tasarruf
Hızlanan iş süreçleri…
İzlenebilir ödeme/tahsilat işlemleri…
“Uyum” anlamında entegrasyon,
webERP, CRM, BI, HRM, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, MTHS iŞirket, BA/BS iMutabakat, iDönüşüm süreçlerini; bütünleş(tir)mek, birleş(tir)mek, tamamlamak, uyumlulaştırmaktır
İş dünyası Uyumsoft’a geçiyor…
İş dünyasının profesyonelleri, i-Dönüşüm düzenlemeleri entegrasyon süreçlerini Uyumsoft’a emanet ediyor.

Uyumsoft “i-Dönüşüm mimarı”