ERP, CRM, HRM Kurumsal İş Sistemleri Broşürü

4.000+iş süreci takipte Yatay İşlevsel + Dikey İnter-Sektörel Uygulamalar webERP  Kurumsal İş Sistemi – Finans, BC Bütçeleme Kontrol, Dış Ticaret, Lojistik, Mali İşler,  Teşvik Takibi, Tedarik ve Satınalma, Malzeme ve Depo, Üretim Takibi • İnternet…

Devamı