Çağımızın teknolojik gelişmeleri şirketler için dijital dönüşümü kaçınılmaz kılıyor. Firmalar üretimden pazarlamaya her alanda dijitalleşmeye gidiyor. Dijitalleşme sürecine giren firmaların zamanla başarılarının arttığına şahit oluyoruz. Fortune Türkiye’nin her yıl açıkladığı ‘’Fortune 500’’ listesinde yıllar arası karşılaştırma yaparak bunu görebiliriz:

https://fortune.com/fortune500/

Firmanızın dijital dönüşüm sürecine dahil olmasının bir adımı fatura süreçlerini dijitalleştirmektir. Özel entegratörlere başvuru yaparak fatura süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Özel Entegratör; hizmet verilen mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla mükellefin bilgi işlem sisteminin GİB sistemiyle entegre edilmesidir. Böylece faturalama ihtiyaçlarınız farklılık gösteriyorsa veya çok sayıda fatura düzenliyorsanız mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip bir Özel Entegratör bilgi işlem sistemi aracılığıyla elektronik fatura alıp gönderebilirsiniz.

Özel Entegratör Başvuru Adımları

  • Özel entegratör talebini içeren dilekçe
  • Elektronik Fatura Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
  • Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi
  • Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği
  • Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) ile birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye “efatura.gov.tr” sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

Özel Entegratörün Avantajları

  • Dış sistemlerle veri entegrasyonu sağlar, hatasız ve hızlı gönderim yaparsınız.
  • Donanım ve yazılım maliyetleriniz ortadan kalkar.
  • Faturaları tek tek işlemez ve işleme sırasındaki hataları ortadan kaldırırsınız.
  • Fatura gönderimindeki aksaklıklarınız (kaybolma veya gecikme) önlenir.
  • Arşivleme işlemleriniz kolayca yapılır ve ihtiyaç halinde arşiv faturası anında görüntülenebilir.
in e-Arşive-Deftere-Faturae-İrsaliyee-Mutabakate-Serbest Meslek Makbuzu