e-İrsaliye de, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemine iletilmesi, malın fiili olarak sevki için yeterli olacaktır. Henüz alıcısı belli olmayan ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek olan e-İrsaliyeler haricinde,  depolar arası dahili sevkiyatta düzenlenen irsaliyeler elektronik ortamda düzenlenebileceklerdir.

in

İlgili Makaleler