mersis-1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi; Türkiye’nin 4 temel veri tabanından biri!

MERSİS; MERNİS, UAVT, TAKBİS ile birlikte Türkiye’nin Temel Dört Veri Tabanından biridir.pdf-download-button-100

MERSİS; sanayi, ticaret, hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin verilerini, tek çatı altında birleştirebilmektedir:

• Sermaye şirketleri ve kooperatifler,
• Şahıs işletmeleri,
• Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri,
• Dernek ve vakıf işletmeleri,
• Esnaf, serbest meslek erbabı,
• Meslek örgütleri (sendikalar, odalar,birlikler ve üst kuruluşları),
• Kamu kuruluşları ve diğerleri (adi ortaklık, konsorsiyum, depo irtibat bürosu, apartman yöneticiliği v.b.)
dahil ülkedeki tüm ekonomik birimlerin kayıtlarının, elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlerinin bu sistem
üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibi için merkezi veri kayıt sistemidir.

MERSİS Milli bir Projedir… Türkiye’nin projesidir…

mersis-2

İşletmenin

• Kuruluş
• Şube kuruluş
• Ana sözleşme değişikliği
• Rehin – acenta
• Tasfiye
• Terkin verileri
• Tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve 6 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni logaritma ile 16 haneli yeni MERSİS numarası,
• Gerçek kişiler için TC Kimlik Numarası (TCKN) ve 5 haneli yerel birimleri gösterir bir yeni Mersis numarası ile sisteme aktarıldı.

MERSİS, www.mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinde uygulamaya alınmıştır.