KEP Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP Nedir? ) her türlü ticari ve hukuki yazışmaların yapılabildiği, gönderilen belgelerin orjinalliğini koruyan, göndericinin ve alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmediği ve yasal delil haline getiren sistemdir.

KEP sistemi Gönderi zamanı, Gönderici ve alıcı kimlikleri, Teslim edilme zamanı, Okunma zamanı, İçeriğin bütünlüğü bilgilerini değiştirilemeyecek bir şekilde koruyarak bilgilerinizi 20 yıl boyunca saklama imkanı sağlar.

Uyumsoft KEP Nedir?

UYUMSOFT KEP hesabına gelen ve hesaptan gönderilen iletileri okumaz veya herhangi bir bilgi kopyalamaz.

KEP ileti gönderimi işlemlerinde e-imza şartı aranmaktadır. E-imzanız olmadan ileti gönderimi yapamazsınız.

Online Bireysel Kep Başvurusu yapmak için tıklayınız

Online Kurumsal Kep Başvurusu yapmak için tıklayınız

KEP’in Yasal Dayanağı Nedir?

Türk ticaret kanunu Madde 18 – (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Yeni TTK’nın KEP sistemi ile ilgili düzenleme maddesi olan 1525. Maddesi: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

KEP Delili Nedir?

Belirli bir işlemin, belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veriyi ifade eder.

Biz Sizi Arıyalım!


 e-Fatura
 e-Defter
 e-Arşiv
 e-Bilet
 MTHS
 i-mutabakat
 Haberler
 Duyurular
 Projeler
 Referanslar
 Kampanyalar
 i-Dönüşüm
 Uyumsoft Web Sitesi
 Uyumsoft Akademi
 Uzman Mutabakat
 i-Dönüşüm Nedir?
 i-Dönüşüm Uygulamaları
 Bize Ulaşın
 İletişim
 Genel Merkez
 Ankara Ofis
 İzmir Ofis
 Tokat Ofis
 Bursa Ofis
 Bakü Ofis

  Google+