Mahremiyet Uyarısı

İşbu Mahremiyet Uyarısı ile UYUMSOFT hizmetlerinden faydalanan başvuru sahibinin burada belirtilen “kişisel bilgilerin işlenmesi” hakkındaki şartları bilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Mahremiyet uyarısı Konusu

Başvuru sahibi burada belirtilen kişisel bilgilerin işlenmesi hakkındaki şartları peşinen kabul eder.

UYUMSOFT edinilen kişisel bilgileri, doğru ve gerekli hallerde güncel olarak hazır bulundurur ve hesap sahibine güncellemeleri yapabilmesi amacıyla gerekli olanakları sağlar. Bu bilgileri yalnızca yasal ve düzenleyici ya da meşru kurumsal amaçlar için yönetmelikte belirtilen süre zarfında en az yirmi yıl muhafaza eder.

Yalnızca meşru kurumsal amaçlar için kaçınılmaz olarak gerekli olan ilgili ve uygun kişisel bilgiler UYUMSOFT tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenir.

UYUMSOFT tarafından başvuru sırasında BAŞVURU FORMLARI aracılığıyla edinilen kişisel bilgiler, 25.08.2011 tarihinde 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Kayıtlı Elektronik Posta hizmetleriyle ilgili işlemlerde kullanılmak amacıyla müşteriden temin edilmektedir.

Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması ve İşlenmesi

Taraflar arasında yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler doğrultusunda UYUMSOFT ibraz edilen bilgilere ulaşımının kolaylığı, müşterinin hizmetlerden sağlıklı bir şekilde erişimi ve gizlilikle saklanmasını sağlar.

UYUMSOFT tarafından sunulan hizmet kalitesinin, iyileştirilmesi, kullanım kolaylığı ve sadeleştirilmesi anlamında sistemi her zaman güncel ve aktif halde tutar.

Kullanıcıya analitik veriler ve raporlar sunulması, kişisel servislerin sunulması ve sistemin kişiselleştirilmesinin sağlanması noktasında kesintisiz hizmet sunar.

“Kişisel bilgi toplayan çerezler (cookies)” UYUMSOFT KEP uygulamasında yer almamaktadır.

Kullanıcı Bilgilerinin Korunması ve Saklanması

Kişisel veriler, KEP ile ilgili yasal düzenlemelerde ve UYUMSOFT’un uyumlu olduğu “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı”na ve “BS 10012 Veri Koruma ve Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Standardı”na uygun şekilde korunur ve saklanır. UYUMSOFT, kişisel kullanıcı bilgilerine arızi erişim, tahribat, değişiklik, engelleme, kopyalama ve dağıtıma karşı ve bunun yanı sıra üçüncü tarafların bu bilgilerle gerçekleştirebileceği gayri meşru işlemlere karşı korumak için, gerekli ve yeterli kurumsal ve teknik önlemleri alır.

UYUMSOFT, KEP hizmetlerini sağlamak için aldığı, işlediği, sakladığı tüm verileri ve kişisel bilgileri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhafaza eder. Bu verilerin korunmasını sağlamak amacıyla KEP ile ilgili yasal düzenlemeler ve uyumlu olduğu standartlarda belirletilen politikalar ve prosedürler ile birlikte veri koruması ve mahremiyeti kurallarını uygular. UYUMSOFT, İş ortaklarını da bu politika ve prosedürlere uymakla yükümlü kılmıştır.

UYUMSOFT personeli almış olduğu veri koruma eğitimi ve bununla ilgili politikalar ve destekleyici prosedürlere uygun şekilde davranmakla yükümlüdür.

UYUMSOFT, KEP hizmetlerini sağlamak için aldığı, işlediği, sakladığı tüm kişisel bilgileri KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda doğru ve güncel olarak tutar ve saklar ve hesap sahiplerine KEP hesapları ile ilgili alınan ve tutulan kişisel verilerini güncellemeleri için gerekli olanakları sağlar.

Kişisel Bilgilerin Kullanıcı Tarafından Değiştirilmesi

KEP hesap sahibi, UYUMSOFT Müşteri Destek Hizmetleri, yetkili ofisleri ve hizmetin sunulduğu internet sitesi aracılığıyla, gerektiğinde yasal evrakları sunarak sağladığı kişisel bilgileri veya bunların bir kısmını istediği zaman değiştirebilir.

Mahremiyet Uyarısı nın Değiştirilmesi

UYUMSOFT, işbu Mahremiyet Uyarısı’nda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik yaparken belgenin asıl sürümünde son yenileme tarihini belirtir. Yeni sürüm aksi öngörülmediği sürece, yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur. Geçerli belge sürüme her zaman //www.uyumkep.com.tr adresi üzerinden erişilebilir.

İşbu Mahremiyet Uyarısı’nın uygulanmasıyla ilgili olarak, kullanıcı ve UYUMSOFT arasında doğan ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına tabidir.

 e-Fatura
 e-Defter
 e-Arşiv
 e-Bilet
 MTHS
 i-mutabakat
 Haberler
 Duyurular
 Projeler
 Referanslar
 Kampanyalar
 i-Dönüşüm
 Uyumsoft Web Sitesi
 Uyumsoft Akademi
 Uzman Mutabakat
 i-Dönüşüm Nedir?
 i-Dönüşüm Uygulamaları
 Bize Ulaşın
 İletişim
 Genel Merkez
 Ankara Ofis
 İzmir Ofis
 Tokat Ofis
 Bursa Ofis
 Bakü Ofis

  Google+