KEP

 

KEP Nedir?

KEP Başvuru

Uyumsoft KEP

KEP Portalı

KEP Bilgi Bankası

e-Fatura S.S.S.

KEP

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder. Daha kolay bir şekilde e-mail olarak düşünebiliriz. Gerçek ve tüzel kişiler/şirketler arasında mahkemeler nezdinde “kesin delil” teşkil edecek seviyede güvenli biçimde hukuki münasebetlere dayanan birtakım evrakın/ihtarın/ihbarın gönderimi veya alımı için kullanılacak bir elektronik posta sistemidir.

Sıradan bir elektronik postadan ayırt edici noktalarından biri de belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEP Hizmet Sağlayıcısının işlem sertifikası ile imzalanmış veriyi yani “KEP delili”ni ve bir zaman damgasını ihtiva etmesidir.
KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlar.

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilir, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilir.

Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanılır. Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olabilir.

KEP; e-devlet, e-iş ve e-ticaret gibi tüm e-dönüşüm uygulamalarının bütün boyutlarıyla hayata geçirilebilmesi açısından stratejik önemi büyük bir araçtır. Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, meslek mensuplarının ve müşterilerinin ticari faaliyetlerinin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlar.

bullet e-Fatura
bullet e-Defter
bullet e-Arşiv
bullet e-Bilet
bullet MTHS
bullet i-mutabakat
bullet Haberler
bullet Duyurular
bullet Projeler
bullet Referanslar
bullet Kampanyalar
bullet i-Dönüşüm
bullet Uyumsoft Web Sitesi
bullet Uyumsoft Akademi
bullet i-Dönüşüm Nedir?
bullet i-Dönüşüm Uygulamaları
bullet Bize Ulaşın
bullet İletişim
bullet Genel Merkez
bullet Ankara Ofis
bullet İzmir Ofis
bullet Tokat Ofis
bullet Bursa Ofis
bullet Bakü Ofis

linkedin  Google+      

        

uyumsoft akademi uyumsoft dönüşüm