E-irsaliye Mevzuatı

e-irsaliye

e-İrsaliye sürecinde, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuzda yer alan format ve standartlara göre, elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esastır.

Bilindiği üzere e-İrsaliye belgesinde; e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası, e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, müşterinin adı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, işyeri adresi ve farklı ise teslimat adresi, taşınan malın nevi, miktarı, fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bilgilerinin bulunması zorunlu olmaktadır. e-İrsaliyenin, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de, GİB tarafından oluşturulan e-İrsaliye Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunlu olmaktadır. e-İrsaliye izni alan mükellefler, oluşturdukları e-İrsaliyelerini ve e-İrsaliye yanıtlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, mevzuatta öngörülmüş süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlü olmaktadırlar.