e-İrsaliye Entegratör Yöntemi

e-irsaliye

Mükellefler, e-irsaliyeyi, kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine entegre ederek veya Gelir İdaresi Başkanlığı GİB Portalı aracılığıyla veya Uyumsoft’un aralarında bulunduğu özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla uygulamaktadır. Bu arada özel entegratöre başvuranların, ayrıca GİB’e başvurması gerekmiyor.

e-İrsaliye Avantajları

e-İrsaliye, mükellefi; yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi durumlardan kurtarmaktadır. İş süreçlerini anlık ve etkin olarak, elektronik ortamdan takip etmesine imkan sağlamaktadır.

e-İrsaliye S.S.S.

e-İrsaliye hakkında sık sorulan sorular mevcuttur. Genel olarak sorulan sorulara dair, yanıtlar şu bilgileri kapsamaktadır.

1)e-İrsaliye geçişi için e-Fatura sistemine kayıtlı olmak zorunludur.

2)Satıcı ve alıcının, mutlaka e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kayıtlı olduğu kullanıcılar arasında düzenlenir. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilecektir.

3)e-Arşiv faturayı irsaliye yerine de kullananlar, e-İrsaliye’ye geçtiğinde, alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse sadece e-Arşiv fatura düzenleyerek mevcut sürece devam edebilir. Alıcı da e-İrsaliye kullanıcısıysa, e-Arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlenmelidir.

4)e-İrsaliye gönderebilmek için önce e-Fatura düzenlenip gönderilmelidir. Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi gerekir.

5)Düzenlenecek e-İrsaliyelerde belge üzerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere; karekoda veya barkoda yer verilmesi zorunludur.

6)e-İrsaliye malın filli sevkinden önce düzenlenerek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi üzerinden alıcısına iletilir. Kendisine e-İrsaliye düzenlenen alıcı mükellefler istemeleri halinde, e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini, uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilmektedirler.

7)Depolar arası dahili sevkiyatta düzenlenen irsaliyeler, elektronik ortamda düzenlenebilir. e-İrsaliye daha çok ‘sevk irsaliyesi’’ yerine geçer, malı teslim alan alıcıya iletilir. Şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan ‘taşıma irsaliyesi’, yine kağıt çıktı olarak araçta bulundurulmalıdır.

8)Malın taşıta yüklenip sevkin başlamasından itibaren araçta, e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Araçta bulunan e-İrsaliyenin kâğıt çıktısı üzerinde; ıslak imza ya da kaşe bulunması, kâğıt çıktının alıcıya verilip imzalatılması, malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibrazı

zorunlu değildir…