Mali Mühür Onaylı Özel Entegrasyon ve Saklama Hizmet Sağlayıcısı e-Fatura Uygulaması

e-fatura-1

GİB e-Fatura Uygulamasını kurumsal iş sistemleri ile bütünleştiren

pdf-download-button-100Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Fatura uygulaması düzenlemelerinin gerektirdiği değişen mevzuata göre sürekli güncelleme sorumluluğundan kurtulun!
Uyumsoft Mali Mühür Onaylı Özel Entegrasyon ve Saklama Hizmetlerinden Yararlanın!
* GİB e-Fatura standartlarında yasal fatura alışverişi sistem onay ve test süreçleri,
* e-Fatura sisteminin 7 / 24 çalışması ve sürekliliğinin sağlanması, sunucu barındırma ve kalite standartları yönetimi, fatura verilerinin dijital olarak saklanması ve erişimi,
* e-Faturaların imzalanmasında Özel Entegratör’ün mali mühürünü kullanmak,
* GİB e-Fatura süreçleri, usul ve esasları doğrultusunda eğitim ve destek,
* Gelen / Giden fatura bilgisinin anlık paylaşıldığı, görsel fatura şablon alternatiflrinin sunulduğu web arayüzü,
* Çok ofili / merkezi kurumlar için fatura verilerinin birleştirilmesi, tüm veri hazırlama işlemleri ile aktarımların kayıt altına alınması…

Uyumsoft i-Dönüşüm uygulamaları hizmet sağlayıcısı
ICT servisleri (SaaS, PaaS, IaaS)
Müşterilerimizin mali işler süreçlerinde ve iş sistemlerinde köklü bir değişimi öngören e-fatura sistemine dahil edilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde hep yanındayız.

Neden Uyumsoft?
1- Artık, işletmelerden işletmelere (B2B), işletmelerden nihai tüketicilere (B2C) de, e-fatura uygulaması bütün ekonomiye yaygınlaştırılacaktır.
Artık, “Güvenilir İş Ortağı” işinizin sürekliliğinde anahtar önemdedir.
İşin en karmaşık süreci “fatura”ya ilişkindir.
Faturanın ilişkilendirilmediği iş süreci hemen hemen yoktur.
İş dünyasının en ciddi, en hassas ilişkisi; Maliye, Gelir İdaresi gibi kurumlar iledir.
Fatura, işin çok sayıda fonksiyonunu, sürecini, parametresini etkileyen çok karmaşık bir süreçtir ve sürüncemede bırakılırsa çok baş ağrıtacaktır.

2- Uyumsoft’un E-fatura Platformunu kullanan GİB Portaldaki mükelleflere, Uyumsoft E-Fatura Platformunun kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde, tek kullanıcılı bir sisteme mahkum olmadan;
* Farklı fatura türlerinde sıkıntı çekmeden,
* Fatura sayısı kotasına takılmadan,
* Arşivlemeyi dert etmeden,
* Fatura işlemlerinde mali mühür gerekmeden,
* Zarf karmaşası ile uğraşmadan,
e-Fatura uygulamasına güvenilir ve ekonomik bir şekilde geçiriyoruz, işlem sürelerini kısaltıyoruz, fatura üreten iş uygulamaları ile entegre ediyoruz.

3- Uyumsoft “Enformatik Sistem Hizmetleri Sağlayıcınız”,
Türkiye’nin enformasyon toplumuna doğru e-Fatura, e-İrsaliye, e-Ödeme, e-İmza, KEP, e-Şirket, e-Arşiv, e-GenelKurul, e-Defter (stratejik finansal veri yönetimi) v.d. i-Dönüşüm düzenlemelerinin, iş dünyasına yansımalarına yönelik enformatik sistemleri geliştirme, yerleştirme ve sürdürme hizmetlerinin sağlayıcısıdır.