e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamaları yaygınlaşıyor

10 milyon lira ve üzeri ciroya sahip yaklaşık 30 bin ilave mükellef 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-fatura ve e-defter pdf-download-button-100 uygulamalarına geçecek.
Toplam 50 bin mükellef e-Fatura ve e-Defter uygulamalarından yararlanacak.
2 yıl içinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 100 bine ulaşacak.
50-60 m/ay e-fatura düzenlenecek.
1,2 milyar/yıl e-fatura saklanacak.
Her yıl kesilmekten kurtulan 20 bin ağaca ek olarak memleketin 115 bin yetişkin ağacı kesilmekten kurtulacak.
Mükelleflr iDönüşüm uygulamalarından şimdiye dek 750 milyon lira tasarruf etti,
ilave 125 milyon lira kaynak tasarrufu 2 milyar lira ekonomik katkı daha sağlayacak.

e-defter-1

e-Defter mükellefleri
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflrden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

e-Defter geçiş süreci:
Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren, Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce, elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
Defterler XBRL standardı ile oluşturulur ve mali mühür ile başkanlığın
uygun bulması durumunda zaman olarak imzalanır.
Platform bağımsız e-Defter, muhasebe programına bağlı olmadan, bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak, e-defter oluşturma kavramını ifade eder.

e-Defter ile İş Akışı:
Yevmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır,
Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır,
Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır,
Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır,
Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır.
Hatasız oluşan dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın sitesine yüklenir.
Eğer yukarıdaki sıralamada herhangi bir hata oluşur ise, e-defter hazırlanamaz.