e-arsiv-1

e-Arşiv’e geçişte kolaylık
pdf-download-button-100e-Arşiv ve e-Fatura Özel Entegratörü ve e-Fatura Saklama Hizmeti Verme Yetkisi ile 7×24 kesintisiz çalışma, güvenilirlik ve yasal anlamda şeffaflık garantisi sağlayan platformda işletmelerin arşiv sistemi kurmak ve mevzuat takibi, yasal uyum, güncelleme, bakım gibi konularla da ilgilenmesi gerekmeksizin, milyonlarca fatura elektronik ortamda üretilir, iletilir ve arşivlenir.
GİB tarafından izin verilmiş bir Özel Entegratör aracılığı ile çözüm, entegrasyon ve sertifikasyon maliyetine katlanmaksızın, e-Arşiv hizmeti verilebilir.
Mükelleflr kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemine entegre ederek e-Arşiv oluşturabilirler (ISO27001, ISO22301 ve TS 13298 belgeleri ve GİB’in E-Arşiv şartlarını karşılamaları gerekir). Kalite dokümanlarına konusunda da istenirse danışmanlık verebiliriz.

Binlerce faturayı anlık hareketlerle yönetin
• elektronik ortamda fatura ve e-arşiv raporu oluşturabilir
• mali mühür ile onaylayabilir
• zaman damgası kullanabilir
• oluşturulan faturayı alıcısına iletebilirsiniz
Uyumsoft mali mühür değerlendirme onaylıdır ve saklama hizmeti veren kuruluşlar arasındadır.
Uyumsoft CWA 14170, CWA 14171 ve ETSI 101903 standartlarına uygunluk incelemesi başarılı bir şekilde geçen kurumlar listesinde yerini almıştır. (bkz. //www.kamusm.gov.tr/kurumsal/musterilerimiz/ozel.jsp)

Uyumsoft e-Arşiv işlevselliği
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.
• e-Arşiv uygulamasını kullanacak mükellefi GİB’e iletilmesi, kullanıcı tanımlaması
• çevrim dışı dosya, portal ve web servis ile alıcıların fatura verilerinin sisteme aktarımı
• on/of line ve portalda fatura oluşturma
• fatura arama, görüntüleme ve mühürleme, özel entegratör mührünü ve zaman damgası kullanma
• farklı formatlarda fatura çıktısı alma, e-Arşiv raporlaması ve GİB’e iletimi (durum sorgulama), alıcıya e-mail ile iletimi,
• UBL-TR faturanın basılabilir formatta (pdf/HTML) paylaşımı
• on yıl boyunca güvenli arşivleme
• endekslerden sorgulama, dizinlenmiş sayfa(lar)ın ayıklanması ve arşivlenen bilgiye hızlı erişim
• PDF dönüşümü

Uyumsoft e-Arşiv uygulaması faydaları
10 yıl boyunca güvenli arşivleme, kolay ve hızlı entegrasyon, anında ibraz, GİB’e periyodik olarak elektronik ortamda raporlama, zaman, mekan, iş gücü ve arşivlemede tasarruf.
Veri güvenliği, denetim, operasyonel maliyetlerin azalması, binlerce faturayı tek bir merkezden anlık hareketlerle yönetme, fatura ibrazının anında gerçekleşmesi.
Kağıt fatura basma gönderme maliyeti, klasörlenmiş fatura arşivleri ortadan kalkar.
Muhasebe süreçleri hızlanır, birim zaman ve toplam işlem süresinden tasarruf sağlanır.
Hata oranı sıfırlanır.
GİB’in e-Arşiv sistemine geçen işletmeler, e-Arşiv hizmeti ile hiçbir yazılım ya da donanım yatırım maliyeti olmaksızın tüm elektronik faturalama ve arşivleme süreçlerini gerçekleştirebilir.
Bütünleşik e-Fatura hem de e-Arşiv hizmeti, kurumların faturalama süreçlerinin yasal çerçeveye uygun, kesintisiz ve güvenilir şekilde hızla dijital ortama aktarımı sayesinde fatura başına maliyeti düşer.
Hizmet sağlayıcı kurumlar ve iTicaret fimaları, çok sayıda fatura kesen fimalar e-Arşiv uygulamasıyla, zaman, iş gücü ve arşivlemede mekanda tasarruf sağlar; kağıt fatura gönderme operasyonel yüklerini minimize ederler.