e-Arşiv Soru – Cevap

  1. E-Arşiv Nedir?

e-Arşiv uygulaması; kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan bir uygulamadır.

 

  1. e-Arşiv uygulamasında nasıl yararlanabilirim?

Uyumsoft, e-arşiv entegratörüdür. Kullanıma başlamak için Uyumsoft’a başvuru yapmanız yeterlidir. GİB’e herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.

 

  1. e-Arşiv uygulamasını kullanım zorunluluğu nedir?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar, e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Bunun dışında, isteğe bağlı kullanım gerçekleştirilebilir.

 

  1. e-Arşiv uygulamasını kullanmak için herhangi bir ön şart var mıdır ?

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 

  1. e-Arşiv uygulaması kapsamında, e-faturaları mı saklayabilir miyim?

e-Arşiv uygulaması, sadece saklama hizmeti veren bir uygulama değildir. Bu sebeple,  e-Arşiv uygulaması kapsamında, sadece e-Fatura kapsamı dışında kalan faturalar oluşturulup imzalanıp saklanabilmektedir. Başka herhangi bir belge türü saklanamamaktadır.

 

  1. e-Fatura ve e-Arşiv arasındaki temel farklar nelerdir ?

 

e-fatura e-arşiv faturası
B2B B2B,B2C
Faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi E-Fatura kapsamı dışında kalan kâğıt faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi
Mali mühür ile imzalanır. Mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanır.
GİB portal, özel entegrasyon ve entegrasyon yöntemleri kullanılır. Özel entegrasyon ve entegrasyon yöntemi kullanılır.
Mesajlaşma platformu üzerinde GİB her faturadan anlık olarak haberdardır. GİB ay sonlarında raporlama usulü ile bilgilendirilir.

 

  1. Uyumsoft e-Arşiv hizmeti verebilmek için hangi kalite sertifikalarını almıştır?

Uyumsoft, e-Arşiv entegratörü olabilmek için istenen kalite sertifikalarına sahiptir.

TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,

TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi

 

  1. Uyumsoft, e-Arşiv kapsamında hangi hizmetleri sunmaktadır ?

Bu kapsamında müşterilerine; Mükelleflere elektronik ortamda fatura ve e-arşiv raporu oluşturma,

Mali mühürle onaylama, Zaman damgası kullanma ve oluşturulan faturayı Tebliğe uygun olarak elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verebilirler.

 

  1. Zaman damgası nedir? e-Arşiv kapsamında temin etmek zorunda mıyım?

 

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulama kaydıdır.

Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar.

Uyumsoft, e-Arşiv sisteminde zaman damgası gömülü olarak bulunmaktadır. Bu sebeple, ayrıca mükellef tarafından temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

   
Türkiye’nin Lider Kurumsal İş Sistemleri Firması
e-Fatura
Bir performans merkezi olarak Uyumsoft
i-Dönüşüm Merkezi
ERP İş Sistemleri
e-Fatura Entegratörü