AR-GE Merkezi Yönetim Sistemi
Ar-Ge merkezi sorumlusu, atanacak değerlendirme komisyonu üyesi ve hakemi seçimi, iletişimi (SMS, eposta);pdf-download-button-100
Ar-Ge Merkezleri hakkında görsel online bilgi;
Ar-Ge merkezinde yürütülen projeleri, bu projelerde yer alan cihazlar, ICT donanımları ve lisansları, patentler, personel bilgileri ve görev süreleri,
yapılması gereken iş ve işlem önerileri, faaliyet-ara raporları,
SGK ve muhtasar beyannameleri izlenir.

arge-1

Türkiye’nin AR-GE potansiyelinin yönetişimi
Türkiye’deki tüm Tekno Girişim Bölgelerinin yönetimi ve bölgelerdeki fimaların takibi (proje, personel, ihracat, ithalat, vb. bilgileri), Webservisler ile fimaların bilgilerini sisteme aktarması.
Türkiye’deki tüm Ar-Ge Merkezlerinin takibi (projeler, personeller, maddi destekler, denetimler ve faaliyet raporları)
San-Tez ve Tekno Girişim Teşvik programına başvuran adayların projelerin incelenmesi, kabul gören projelerin belirlenen hakemler doğrultusunda gelişim sürecinin takibi ve raporlanması.

arge-2

Ar-Ge Web Portal Projesi Kullanıcı gruplarıarge-3
• Akademisyenler,
• Bakanlıkça Görevlendirilen TOBB Sektör Meclisi Temsilcileri,
• Ar-Ge Merkezleri Değerlendirme ve Denetiminde Görev Alan Maliye Bakanlığı Temsilcileri,
• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yönetici Şirket Personeli,
• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firma Temsilcileri,
• Ar-Ge Merkezi Başvurusu Yapacak İşletme Yetkilileri,
• Ar-Ge Merkezlerinde Görev Yapan Yetkili Diğer Kullanıcılar,
• San-Tez Projelerinde Görev Alan Akademisyen, Tez Öğrencileri,